Hij onderstreept de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben als het gaat om verduurzaming. Volgens Balkenende is het zaak dat we de grote mondiale vraagstukken zoals klimaat, energie, veiligheid en mensrechten ‘dichtbij huis’ aanpakken, in onze eigen invloedsfeer. En het liefst zo snel mogelijk. ‘We are running out of time’. Met andere woorden, willen we een leefbare wereld achterlaten voor de volgende generaties, dan moeten we nú beginnen. Niet zozeer met praten, maar vooral met doen.

Geen losstaande duurzame activiteiten

Balkenende: ‘Wacht niet af op wat er mondiaal niveau gebeurt, maar neem zelf het voortouw. Verandering begint bottom-up, in je opvoeding, in je gezin, in het onderwijs.’ Het bedrijfsleven moet volgens de ex-premier hierin veel nadrukkelijker de voortrekkersrol op zich nemen door meer vanuit de bigger picture denken. Niet met losstaande duurzame activiteiten omdat het ‘moet’, maar door met elkaar meerwaarde te creëren. ‘Stop met kijken naar wat de concurrent doet, pak vooral zelf aan en doe dit met elkaar. Bedrijven moeten zich gaan afvragen: hoe kan ik met mijn bedrijfsmodel een bijdrage leveren aan de issues van nu? En wat is straks mijn bestaansrecht als onderneming?’

Global 2 Glocal

Op het symposium Global 2 Glocal op 12 april in Gouda vonden vertegenwoordigers van bedrijven, provincies, ministeries en gemeenten elkaar rondom klimaat, circulaire economie, de opkomst van nieuwe technologieën en de impact daarvan op onze samenleving. Het symposium, georganiseerd door Antea Group, ging over een veranderende wereld én over de rollen en verantwoordelijkheden daarin.

Lees het volledige verslag op de website van Antea Group.