De ministerraad besloot vrijdag tot het toekennen van het geld. Het gaat om de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Met deze pot van 20 miljard euro wil het Rijk investeren in ‘duurzame economische groei voor de lange termijn’.

Het kabinet trekt 135 miljoen euro uit voor het Groeiplan Watertechnologie. Deze investering uit het Groeifonds is bedoeld voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie voor de beschikbaarheid van (schoon) water.

Een andere ontvanger is het project Toekomstbestendige Leefomgeving. Dit ontvangt 60 miljoen euro. Het project wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Het gaat om projecten op het gebied van digitalisering, duurzame kademuren en gevels, nieuwe renovatietechnieken, duurzame woningbouw en biobased bouwen.

Een derde ‘winnaar’ is het project NL2120, dat 70 miljoen krijgt. Dit moet het ‘groene verdienvermogen’ in Nederland stimuleren, met natuurlijke oplossingen op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer.

De laatste ruimtelijke ontvanger is het project DMI (voorheen DEMS), dat 85 miljoen euro krijgt. Het richt zich op de aanleg van digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking.

Het enige niet-ruimtelijke project dat Groeifondsgeld ontvangt, is Health-RI. Dit initiatief voor een ‘gezondheidsdata-infrastructuur’ ontvangt 47 miljoen euro. Het richt zich op het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid.

Naast de definitieve toezeggingen door de ministerraad, wordt aan een aantal projecten voorwaardelijk geld beschikbaar gesteld. Het gaat om 40 miljoen euro voor Toekomstbestendige Leefomgeving en 40 miljoen euro voor NL2120.