Door te verdichten in de gebieden rondom de stations Hengelo, Enschede Kennispark en Enschede hopen de gemeenten talent beter vast te houden. Nu nog slagen Hengelo en Enschede daar maar matig in. De Universiteit Twente ziet bijvoorbeeld 83 procent van de studenten uit de regio trekken na hun studie. Dat moet beter, als Twente echt een technologische topregio wil zijn. Andere TU-steden als Delft en Eindhoven scoren bijvoorbeeld veel beter op het gebied van talentbehoud.  

‘Het vasthouden van talent is ons doel’, vertelt ontwikkelmanager Edwin Smits van de gemeente Enschede tijdens een deelsessie op het Jaarcongres Stedelijke Transformatie. ‘Wij denken dat we het percentage UT-studenten dat de regio verlaat met 10 procent kunnen verlagen door onze woningbouwopgave op hen te focussen.’ 

De gemeenten doen dat door verschillende woonmilieus toe te voegen aan de woningvoorraad in Oost-Hengelo en West-Enschede. Juist daar ligt de kracht van de samenwerking tussen de twee Twentse steden. ‘De spoorzone laat ons inzien dat we groter moeten denken. Waar de twee gemeenten voorheen verdichtten in het centrum, liggen er nu ook kansen aan de randen van de stad. Als je de Universiteit Twente als centrum neemt, ziet zo’n woningbouwopgave er ineens heel anders uit. Sommige gebieden hadden we nog onvoldoende in het vizier.’ 

Een voorbeeld daarvan is de cultuurwijk Rigtersbleek in West-Enschede, waar veel oude bedrijfspanden staan die nog dateren uit de tijd dat de Twentse textielindustrie bloeide. ‘De afgelopen decennia is het gebied een beetje unheimisch geworden, een ongedefinieerde plek. Omdat de wijk wel dicht bij de UT ligt, willen we er nu een hip woon-werkmilieu van maken’, aldus Sanne Elferdink, programmamanager gebiedsontwikkeling voor de gemeente Hengelo. 

Smits: ‘Hier wordt ook duidelijk hoe de samenwerking met Hengelo in elkaar steekt. Het gaat over afstemmen: welke doelgroep huisvest je waar? Als je de ene doelgroep huisvest in bijvoorbeeld Rigtersbleek, dan kan een andere doelgroep weer naar Hengelo. Zo schuiven ze in Hengelo het gebied rondom de internationale atletiekbaan naar voren als verdichtingslocatie.’ 

Clusteren van talent 

Het concentreren van de woningbouwopgave rond de Universiteit Twente moet ook het vestigingsklimaat verbeteren. Talent clustert zich in de toekomst rond de campus, waar al veel bedrijvigheid zit.  

‘We willen niet alleen een kraamkamer zijn, maar ook een thuisbasis. Je ziet vaak dat bedrijven die hier groot worden ergens anders naartoe verhuizen. Dat is hopelijk in de toekomst niet meer nodig, omdat we goed nadenken over een gevarieerd stedelijk leven en daardoor meer talent aan ons weten te binden’, aldus Smits.  

Verdere samenwerking 

De gemeenteraad Enschede werkt ondertussen zelfstandig bezig aan een ‘Deltaplan talentbehoud’, waarbij het toevoegen van cultuur aan de stad een grote rol speelt. Of cultuur niet ook iets is om samen met de gemeente Hengelo op te pakken? 

Smits: ‘Zeker. Maar we doen het stap voor stap. We kunnen niet in een keer van nul naar honderd gaan. We moeten eerst op zoek naar emotionele binding tussen Hengelo en Enschede.’