Een smart energy hub (SEH) is een virtueel energiemanagementsysteem dat de opwek, opslag en het verbruik van energie balanceert. Ondernemers op InnoFase kunnen zo beter hun energieverbruik met elkaar afstemmen. Op die manier wordt het elektriciteitsnet beter benut.  

‘Energie moet meer lokaal opgewekt worden én gebruikt worden, voor een efficiënt gebruik van het elektriciteitsnetwerk’, zegt de Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer over de SEH. ‘InnoFase in Duiven is de eerste koploperlocatie in Gelderland waar overheid en bedrijfsleven samen gaan werken aan het realiseren van een smart energy hub. Hopelijk is dit een stimulans voor de start van meer smart energy hubs in Gelderland.’ 

Bedrijventerrein InnoFase is gespecialiseerd in de circulaire economie. De deelnemende partijen in de SEH zijn dan ook vaak actief in de afvalverwerking. Het gaat om Firan, gemeente Duiven, PreZero Nederland, Cirrec Netherlands, AVR Afvalverwerking, Koolen Industries, Waterschap Rijn en IJssel, Dutch Solar Parks, IX Zon, Sunvest Ontwikkeling, Eurus Energy Europe, InSus, Olde Bolhaar Eco Service, Perpetual Next, Ontwikkelmaatschappij Oost NL, Provincie Gelderland en netbeheerder Liander. 

Naast InnoFase is Ontwikkelmaatschappij Oost NL bezig met het uitrollen van nog negen andere SEH’s in Gelderland en Overijssel. Die moeten komen in onder meer in Nijmegen, Zutphen, Barneveld en Zwolle.