‘Het onderzoek toont dat het ontwerp van gebouwen zorgt voor minder geluid in de omgeving. Daar wordt momenteel geen rekening mee gehouden in wiskundige modellen voor geluidsniveaus rond luchthavens’, schrijft het AMS Institute in een bericht op eigen site. ‘De nieuwe inzichten helpen om de leefbaarheid van de woonomgeving rondom luchthavens te verbeteren en betere woonomgevingen te ontwerpen.’ 

De onderzoekers testten op een proeflocatie in Haarlemmermeer drie verschillende gebouwopstellingen. Daar vlogen tijdens de onderzoeksperiode ruim 1.800 vliegtuigen overheen. 

Schuine daken die geluid weerkaatsen richting de lucht en een overhang tegenover het gebouw blijken het effectiefst. De opstelling zorgt voor bijna veertien decibel minder geluidsoverlast in de omgeving, in vergelijking met gebouwen zonder deze maatregelen. 

Veertien decibel is een relatief groot verschil, doordat decibel een logaritmische schaal is. Dat betekent dat bijvoorbeeld zeventig decibel (stofzuiger) tien keer zo luid is als zestig decibel (stemgeluid).  

‘In het geval van de locatie waar gemeten is gaat het om een afname van het gemiddelde maximale geluidsniveau van 78 decibel naar 64 decibel, tijdens opstijgende vliegtuigpassage', zegt onderzoeker Martijn Lugten van AMS Institute.  

‘Daarbij is het wel belangrijk om te vermelden dat we meten op een locatie waar de overvliegende vliegtuigen goed hoorbaar zijn, zodat we goed de verschillen kunnen meten. De verschillen die we meten zijn echter relatief, en in principe dus onafhankelijk van de hoogte van het geluidsniveau.’ 

Meer onderzoek naar invloed groen 

Het onderzoek werd ondersteund door de gemeente Haarlemmermeer, het ministerie van IenW, het ministerie van BZK, en de Stichting Leefomgeving Schiphol. 

Minister Mark Harbers van IenW is enthousiast. ‘De eerste resultaten van dit onderzoek zijn zeer positief. Als kabinet willen we meer aandacht voor de leefomgeving rondom Schiphol, en deze manier van bouwen lijkt serieuze winst te kunnen opleveren voor de omwonenden.’ 

In de volgende fase van het onderzoek wordt gekeken naar de invloed van groen op geluidsoverlast door vliegtuigen. De verwachting is dat gazons en groene muren voor nog eens drie decibel vermindering zorgen.