Gemeenten kunnen hun woningbouwprojecten tot 31 maart 2023 aanmelden. In juni wordt bekend welke projecten geld ontvangen.

Nieuw bij deze ronde is dat gemeenten gezamenlijk een aanvraag kunnen indienen. Ook is er meer ruimte voor kleinere gemeenten: gemeenten met minder dan 50.000 inwoners, kunnen een aanvraag doen voor een project met minimaal 200 woningen in plaats van de gangbare 500.

Er gelden nog een aantal andere voorwaarden voor eventuele bijdragen. Zo mag bouw van het project nog niet begonnen zijn, moet 50 procent van de woningen ‘betaalbaar’ zijn (sociale huur, middenhuur of koop tot 355.000 euro), en moet er een aantoonbaar publiek financieel tekort zijn.

Het publieke tekort kan zitten in bijvoorbeeld de infrastructurele ontsluiting van het project, bodemsanering, het verminderen van stikstofdepositie, het inrichten van de openbare ruimte, of het verplaatsen van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw.