Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap zegt in een persbericht: ‘Waar wij vooral het gesprek over willen aangaan, is de overloop vanuit de Randstad. Wij hoeven hier niet hun woningnood op te lossen. Onze provincies hebben zoveel meer te bieden.’ 

‘De kracht van het noorden is volgens ons de rust en de ruimte. Daar moet je dan ook naar kijken bij de inrichting van het landschap. Dat betekent overigens niet dat we tegen de aanleg van de Lelylijn zijn en tegen meer woningbouw.’ 

Het rapport is dinsdagochtend aan de drie commissarissen van de Koning in Groningen, Drenthe en Friesland aangeboden door de organisaties Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Natuur- en Milieufederatie Groningen, de Friese Milieufederatie en Natuurmonumenten.