Ondanks de grote ambities woonminister Hugo de Jonge, zal het woningtekort de komende jaren rap doorgroeien. In 2025 loopt het huidige tekort van 315.000 op naar 400.000. De voorspelling van de vastgoedadviseur is minder rooskleurig dan die van ABF. Die houdt het voor 2025 op een tekort van 325.000. 

Capital Value baseert zich bij de eigen voorspelling op het potentiële uitstel van de bouw van 40.000 woningen. Beleggers en corporaties hebben op zich voldoende kapitaal voor de jaarlijkse bouw van 30.000 woningen, maar door onder meer hoge bouwkosten, trage procedures en gebrek aan locaties komen projecten toch vaak niet van de grond. 

Het aantal vergunde woningen loopt al een aantal jaar terug, van bijvoorbeeld 75.800 in 2021 naar waarschijnlijk 62.000 in 2022. Dat voorspelt weinig goeds voor de nieuwbouw in de komende twee jaar. Tegelijkertijd groeit de bevolking door, en neemt het woningtekort al met al dus flink toe, aldus vastgoedadviseur.