De opbrengsten van de projecten van energiecoöperaties komen beschikbaar als rendement voor hun leden, voor investeringen in nieuwe projecten en voor de omgeving. Deze laatste post levert rond de 0,5 tot 1 miljoen per jaar op voor fondsen voor de omgeving.  

Waarschijnlijk is het nog meer, schrijft stichting HIER in een persbericht. Een volledig overzicht van de opbrengsten voor de omgeving ontbreekt. De stijging van de energieprijzen zorgde afgelopen jaar bij sommige projecten voor meer inkomsten uit de verkoop van energie.  

‘In 2022 zagen we wat de opbrengst van lokale energiecoöperaties voor de omgeving kan betekenen’, zegt directeur Gijs Termeer van HIER. ‘Denk bijvoorbeeld aan het grote duurzaamheidsfonds van 600.000 euro van BetuweWind dat naar onderwijspakketten en projecten voor lokale warmtetransitie en energiearmoede gaat.’ 

‘Of Windpark Nijmegen-Betuwe, die in totaal 47.000 euro uitkeerde aan bijvoorbeeld een AED, fietsenrekken, een ecologische moestuin en een speeltuin. Hierin zie je ook de kracht van lokaal: de baten worden met de omgeving gedeeld.’ 

Vooral meer projecten met zon 

Nederland telt op dit moment 705 energiecoöperaties. Dat is net iets meer dan eerdere jaren. De groei stabiliseert. Meerdere coöperaties werken inmiddels met betaalde krachten en ze werken meer met elkaar samen: lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. De Nederlandse energiecoöperaties wekken stroom op voor ongeveer 420.000 huishoudens. 

Met name zonprojecten laten een groei zien, na een korte dip in 2021. In totaal zijn er 1.093 collectieve zonprojecten. Er staan 312 projecten in de planning voor de komende twee jaar. In 2022 zijn windparken in Arnhem en Weert operationeel en zijn de windmolens van Reduzum en Tzum vervangen.