De gemeente ontvangt 12 miljoen euro voor de bouw van de duizend woningen. Ze worden verdeeld over vier projecten. De eerste woningen moeten dit jaar klaar zijn. De woningen zijn onderdeel van grotere flexambities van de gemeente. Er moeten jaarlijks 2.500 tot 3.000 tijdelijke huizen in de stad bijkomen, als aanvulling op 7.500 reguliere. 

‘Hoewel we tijdelijke contracten niet vinden bijdragen aan bestaanszekerheid, accepteren we dit in tijden van grote schaarste wel bij tijdelijke wooncomplexen die voor een periode van maximaal vijftien jaar worden neergezet. Op die manier helpen we mensen die nu heel hard een woning nodig hebben’, schrijft het college van B en W in het vandaag verschenen conceptplan Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting