Hoogleraren Edwin Buitelaar en Erwin van der Krabben deden in opdracht van de ACM onderzoek naar marktconcentraties op de Nederlandse grondmarkt. Vooral in kleine en middelgrote gemeenten zijn er marktconcentraties van grondbezitters, was de conclusie. Ook is vaak niet duidelijk welke partij precies economisch eigenaar is van een stuk grond, aldus de onderzoekers. 

Marktconcentraties wijzen op marktmacht, maar Buitelaar en Van de Krabben onderzochten niet expliciet of de concentraties op de Nederlandse grondmarkt ook daadwerkelijk voor marktmacht zorgen. 

Dat wringt, reageert de Neprom in een eigen persbericht, want in verschillende nieuwsberichten werden marktmacht- en concentratie wel in één adem genoemd. Ook de ACM zelf maakte zich daar schuldig aan in eigen berichtgeving, aldus de ontwikkelaars.  

‘Ondanks dat marktmacht en misbruik niet onderzocht zijn, wordt in het nieuwsbericht van ACM opnieuw verteld dat marktconcentratie tot marktmacht van een ontwikkelaar kán leiden’. Met het volgens de Neprom suggestieve ‘kán’, ‘wekt de ACM voor de buitenwereld opnieuw de indruk dat er iets ernstig mis is bij projectontwikkeling’.  

Desirée Uitzetter, voorzitter van de Neprom: ‘Wij zijn ervan overtuigd op basis van de kennis en ervaring van onze leden dat bij Neprom-leden misbruik zoals de ACM suggereert niet voorkomt. De leden van de Neprom willen betrouwbare samenwerkingspartners zijn en daarom is het voor ons van het grootste belang dat onjuiste beelden uit de wereld worden geholpen.’ 

De Neprom wil zelf onafhankelijk onderzoek laten doen naar de vermeende misstanden. Uitzetter: ‘Bij voorkeur pakken we dit onderzoek gezamenlijk op, zodat het een constructieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkel- en woningbouwpraktijk in Nederland. We zullen daarom het ministerie van BZK, de VNG, de Vereniging van grondbedrijven en de ACM uitnodigen om zitting te nemen in de begeleidingscommissie.’