De provincie investeert 40 miljoen euro in Mijnwater, Enexis Holding N.V. trekt er 80 miljoen euro voor uit. Daarmee willen ze een ‘flinke duurzaamheidsstap’ in de regio Parkstad Limburg zetten. ‘We maken Parkstad hiermee onafhankelijker van gas en leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie’, zegt Ria Doedel, directeur van Mijnwater. 

Mijnwater is het enige vijfde-generatie-warmtenet van Nederland, schrijft Enexis in een persbericht. Dat betekent dat warmte en kou uit één systeem komen en dat de vraag naar beide slim lokaal wordt uitgewisseld.  

Maarten van Gaans-Gijbels, gedeputeerde Energie en Klimaat in Limburg: ‘Warmtenetten zoals Mijnwater zijn een mooie ontwikkeling in de energietransitie. Bovendien is het een echt Limburgs product dat bewezen werkt.’ 

Het project timmert al een aantal jaar aan de weg. Een strijkende ambtenaar kwam op het idee om de oude mijnschachten in te zetten voor duurzame warmteopwekking, vertelde voormalig Mijnwaterdirecteur Louis Hiddes aan Stadszaken. 

Na de bouw van een pilotinstallatie en vijf boorputten en een leidingstelsel in Heerlen, volgde in 2008 de eerste volwaardige energiecentrale in de Heerlense wijk Heerlerheide. Ook het voormalig CBS-kantoor in Heerlen wordt met mijnwater verwarmd. 

De potentie van een dergelijk systeem is groot. Onderzoek van CE Delft toonde aan dat het in theorie in de warmtevraag van 2 tot 3,6 miljoen Nederlandse woningen kan voorzien. 

De provincie en Enexis investeerden al eerder in Mijnwater. Met de extra impuls van 120 miljoen euro, kan het systeem in Heerlen verder worden uitgerold. Later moeten Kerkrade-West en Kerkrade-Centrum volgen.