‘Dit is de enige haven in Nederland waar geen vierbaansweg naartoe loopt’, zegt wethouder Hans de Ronde van de gemeente Eemsdelta. ‘We voeren een eeuwigdurende strijd over de N33. Landelijk is er helemaal geen oog voor. Daar verbaas ik me wel over.’ 

Dat terwijl Den Haag wel veel potentie ziet in de Eemshaven. In oktober vorig jaar schreef minister Micky Adriaansens in de Kamerbrief over contouren programma werklocaties dat de Eemshaven kansrijk is voor de productie van waterstof en een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie. 

‘De fysieke inpassing kan alleen met de juiste ruimtelijke voorwaarden. Het vraagt mogelijk extra ruimte voor maakbedrijven die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van deze transitie. En zich daarom in de nabijheid van dit cluster willen vestigen’, aldus Adriaansens in de brief. 

De Ronde verwacht dat Den Haag dan ook meehelpt met het verbreden van de N33: ‘Maar het tegendeel is waar. We staan niet op de lijstjes om verbeterd te worden. Met alleen de gemeente en provincie krijgen we het geld niet bij elkaar.’ 

Meer dan honderd miljoen euro 

De verwachting is dat het verdubbelen van het aantal rijbanen meer dan 100 miljoen euro kost. Als er ook een tunnel onder het Eemskanaal komt, dan komen daar nog paar 100 miljoen euro bij. ‘Ook die tunnel is eigenlijk nodig: elk uur staat de brug ongeveer twintig minuten open. De doorstroom moet veel hoger’, zegt de wethouder. ‘Het is gewoon lastig om personeel te vinden als de bereikbaarheid niet in orde is. En voor het vestigingsklimaat is een slecht bereikbare haven ook niet ideaal.’ 

Twee jaar geleden leek de verdubbeling van de N33 een zekerheid te zijn. Tot bleek dat de verbouwing van de zuidelijke ringweg in Groningen vele miljoenen meer kostte dan gedacht. Provinciegeld dat aanvankelijk was gereserveerd voor de N33 ging uiteindelijk naar de Ring Zuid. Plannen om de rijksweg uit te breiden, werden daardoor weer in de ijskast gezet. 

Volgens RTV Noord lobbyen Statenleden sindsdien in Den Haag om het dossiers op de Haagse agenda te krijgen. Het Rijk zou tachtig tot honderd miljoen euro moeten bijdragen om te kunnen beginnen met het verdubbelen van de N33.