De domeinleiders verbinden publieke en private partijen met elkaar en dagen uit om een extra stap te zetten voor natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we werken, wonen en leven. Ze doen dit vanuit de Agenda Natuurinclusief. Die richt zich dit jaar op de ontwikkeling van een gezamenlijke investeringsagenda voor een natuurinclusieve samenleving. 

De negen domeinleiders zijn Onno Dwars van Ballast Nedam (bouw), Marjolein de Gorter-Manhoudt van TenneT (energie), Alex Datema van BoerenNatuur (landbouw), Lidwin van Velden van Nederlands Waterschapsbank (financiële sector), Renske Visscher van het Instituut voor Natuureducatie (gezondheid), Eveline Buter van Witteveen+Bos (infrastructuur), Noëlle Aarts van de Radboud Universiteit (onderwijs en bewustwording, Geert Dijks van HISWA-RECRON (vrijetijdseconomie) en Wim Dossaert van Dunea (water).   

‘De domeinleiders werken dagelijks aan het slim benutten van natuur in hun sector. Daar zijn goede ervaringen mee. Denk aan groene GGZ-instellingen die natuur inzetten als bron voor mentale gezondheid. Of bouwbedrijven die huizen ontwikkelen van natuurlijke bouwmaterialen die lokaal verbouwd worden én aan de constructie van windmolenparken die leefruimte opleveren voor de kabeljauw en platte oester’, staat in een persbericht van het Rijk. 

Met vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en andere organisaties zullen de domeinleiders ook zitting nemen in het nieuwe Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNo), dat ook onder leiding staat van André van der Zande.