De BV Ontwikkelmaatschappij Gebiedsontwikkeling Fellenoord heeft tot doel om het gebied Fellenoord tussen Philips Stadion en de TU Eindhoven ten noorden van het station te herontwikkelen. Het moet een nieuwe wijk worden, met 6.500 woningen voor 15.000 inwoners en ruimte voor werken. Het 55 hectare metende gebied maakt onderdeel uit van het groter gebiedsontwikkelingsproject Eindhoven KnoopXL met een bouwambitie van in totaal 9.000 woningen.

De gemeente Eindhoven schat de totale kosten van de gebiedsontwikkeling Fellenoord op 178 miljoen euro, staat in een raadsvoorstel. Zowel de provincie als de gemeente Eindhoven leggen 13 miljoen investeringsbudget in de ontwikkelmaatschappij, waar ze beiden 50 procent aandeelhouder van zijn. Daarnaast wordt 23,3 miljoen euro uit de woningbouwimpuls die Eindhoven toegekend kreeg voor KnoopXL doorgelegd aan de entiteit, alsmede 62 miljoen euro uit de Rijksbijdrage versnellingsgelden.

Medio november werd vanuit het BO MIRT (bestuurlijke overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) bekend dat het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de regio gezamenlijk 1,6 miljard euro investeren in het versterken van de bereikbaarheid en het versnellen van de woningbouw van de Brainport-regio. Daarbij horen ook afspraken om de wijk Fellenoord versneld te bouwen.