Donderdagochtend werden de plannen voor een FOC afgekeurd door het college van B&W van Oldambt in een ingelaste vergadering. Begin april 2015 werd tussen Vastgoud Ontwikkeling bv en de gemeente Oldambt een intentieovereenkomst afgesloten voor een onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming van de locatie Gassingel 18 voor een FOC. Daarin werd afgesproken om binnen een jaar de haalbaarheid voor de realisering van een FOC te onderzoeken. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft het college van B&W vandaag de beslissing genomen dat Winschoten geen FOC krijgt.

Risico op meer leegstand

De haalbaarheidsstudie schetst daarentegen een positief beeld van de komst van een mogelijk FOC. Zo zou de omzet van ondernemers in het bestaande centrum in Winschoten met zo'n 12 miljoen euro per jaar toenemen, doordat naar schatting 50 procent van de bezoekers van de outlet ook naar het centrum zal komen. Daarnaast zou de komst het vestigingsklimaat van de regio versterken en kunnen de bestaande lokale ondernemers 'ondersteund worden en profiteren van de synergie-effecten die het Factory Outlet Center met zich meebrengt'. In het onderzoek wordt meermaals de vergelijking gemaakt met Roosendaal en Rosada Fashion Outlet. 

Het college vond dit beeld toch te rooskleurig en schatte het project in als te risicovol. De realisering van een FOC zou in de toekomst een grote bedreiging vormen voor de bestaande detailhandel in het kernwinkelgebied van Winschoten. Bovendien zou het realiseren van een FOC op deze locatie een forse investering van de gemeente vergen op het gebied van infrastructuur (aanpassing en verbreding van toegangswegen en rotondes). Ten slotte zou met de komst van een FOC een omvangrijke parkeervoorziening moeten worden gerealiseerd in het Stadspark. Daardoor zou voor de huidige sportvelden in het park een alternatieve locatie moeten worden gevonden.

Deuren open voor FOC Assen

In Assen daarentegen zijn de plannen voor een Factory Outlet weer een stap verder. Gedeputeerde Staten van Drenthe willen meewerken aan de komst ervan, zo werd afgelopen dinsdag bekendgemaakt. Het college ziet geen ruimtelijke belemmeringen, maar erkent dat ondernemers in de binnenstad economische gevolgen zullen ondervinden.

Provinciale Staten gaan nu debatteren over de komst van de outlet en kijken of en hoe het gevoerde beleid daarop moet worden aangepast. In de provinciale omgevingsvisie staat namelijk dat het niet is toegestaan winkelcomplexen ‘in het weiland’ neer te zetten, meldt de Asser Courant. Dit met als doel winkelgebieden in de steden en dorpen te beschermen.

Bron: www.gemeente-oldambt.nl