De meeste tuinen in Nederland zijn (deels) betegeld. Iets meer dan de helft van de tuinen is voor ongeveer een kwart betegeld, 22 procent voor de helft en 11 procent voor ongeveer driekwart. 4 procent van de tuinbezitters geeft aan dat de tuin (bijna) volledig betegeld is.

Tegelijkertijd geven mensen wel aan last te hebben van de gevolgen van klimaatverandering: iets meer dan de helft van de ondervraagde mensen heeft het afgelopen jaar in de tuin of op het balkon last gehad van de toenemende warmte en bijna een kwart had meer last van wateroverlast. Een groene tuin of groen balkon kan deze effecten tegengaan.

Ook voor de biodiversiteit is groen goed. Negen van de tien respondenten weten dat het vergroenen van de tuin of het balkon hier aan kan bijdragen. Het kan ook bijdragen aan het buitengenot: tuinbezitters genieten het meest van de rust en van vogels en insecten, geven zij aan.

Over hoe de groene tuinen en balkons bereikt moeten worden, verschillen de meningen echter. Een groentax, waarbij verstening wordt belast, is in ieder geval niet populair. Bijna 60 procent van de Nederlanders is hier tegen, waarbij vooral tuinbezitters een dergelijke belasting liever niet zien.

Er wordt door de respondenten ook een verantwoordelijkheid gelegd bij gemeenten: driekwart van is van mening dat de gemeente moet ingrijpen voor het verbeteren van het klimaat. Van de respondenten die in de drie grote gemeenten wonen is 83 procent het met deze stelling eens; van de respondenten die wonen in het oosten is dat 71 procent.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Multiscope, in opdracht van Stichting Steenbreek. Deze organisatie wil de leefomgeving klimaatadaptief maken, met aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Het onderzoek moet meer inzicht bieden in de houding en beleving van tuin- en balkonbezitters.