‘De Nederlandse politiek heeft te lang te veel aandacht gehad voor regio’s waarmee het al goed ging. Daardoor zijn in de afgelopen decennia grote verschillen ontstaan als het gaat om voorzieningen, welvaart en welzijn’, schrijft de fractie (pdf). Het gaat niet alleen om krimpregio’s in het landelijk gebied, maar ook om arme wijken in de grote steden. De omgekeerde vlaggen blijken de aanleiding voor de analyse te zijn. 

In de visie van de Kamerleden van het CDA kan een verandering alleen plaatsvinden als afscheid worden genomen van het rendementsdenken. ‘Daardoor vallen investeringskeuzes steeds in het voordeel uit van de drukbevolkte delen van ons land.’ De fractie steekt hand in eigen boezem: ‘Met de wijsheid van nu was die eenzijdige focus op winst en groei niet de slimste keuze.’ 

Nederland geanalyseerd met kaarten 

In een uitgebreide webpublicatie ‘Voor heel Nederland, over sterke steden en vitale regio’s’ gaat de partij dieper in op de overwegingen en wordt er aan de hand van kaarten gekeken naar de ongelijkheid in het land. Zo worden de oostkant van Den Haag en de gemeente Heerlen als voorbeeld genomen om te laten zien waar de criminaliteit het hoogst is en de investeringen het laagst. 

‘Nederland is een te klein land voor zulke grote verschillen’, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. ‘Er is dus echt wat aan de hand. De verschillen vormen een belangrijke verklaring voor de onvrede in onze samenleving. Niet alleen op het platteland, maar ook in de grote steden.’ 

Ruit van Alkemade 

In de analyse neemt het CDA afscheid van het adagium de ‘Randstad versus de regio’. De fractie gaat uit van de Ruit van Alkemade. Daarin toonde oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade een middenland waar twee derde van het geld in Nederland wordt verdiend. Die ruit wordt grofweg gevormd door de punten Alkmaar-Deventer-Eindhoven-Rotterdam. 

In de gebieden die buiten de ruit vallen, liggen veel kansen, aldus de fractie. ‘Zeven van de twaalf provincies zijn grensregio’s met Duitsland en België. Zij hebben directe verbindingen met de rest van Europa als enorm achterland en afzetgebied voor ondernemers en bedrijven.’  

Het CDA wil daarom grensoverschrijdende regiodeals en veel beter openbaar vervoer, onder meer de Lelylijn, de Maaslijn en de Nedersaksenlijn. Ook moet voor woningbouw veel meer gekeken worden naar de regio’s buiten de ruit, aldus de christendemocraten.