Streetwise werd in 2014 opgericht met als doel om de leefbaarheid in winkelgebieden te verbeteren. De stichting legt de verbinding tussen gemeente, het vastgoed, de verhuurders en ondernemers en legt daarnaast de nadruk op het begeleiden van nieuwe concepten tot duurzame ondernemingen.  

Streetwise helpt deze ondernemers met alles wat komt kijken bij het opzetten van een onderneming: van het vinden van een locatie tot het begeleiden bij een financieel plan en van bemiddeling in huurvoorwaarden tot het zoeken naar geschikte financiers. De aanpak gaat dus om meer dan leegstandsvulling alleen en dat betaalt zich uit: negen op de tien ondernemers die Streetwise begeleidt, is na een jaar nog steeds actief. 

Leonie Kuepers en Sjaak Vinken zijn de drijvende krachten achter Streetwise, dat ooit begon in Heerlen, omarmd werd door Stadsregio Parkstad Limburg en tegenwoordig ondernemers in heel Limburg helpt. Binnensteden van bijvoorbeeld Venray, Beek, Weert, Roermond, Sittard-Geleen en dus ook Heerlen, Brunssum en Kerkrade werden de afgelopen jaren mede door de inspanningen van Kuepers en Vinken gerevitaliseerd. 

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat kijkt nu hoe de Limburgse aanpak andere gemeenten in Nederland kan helpen met het versterken van de binnensteden. Streetwise kwam een aantal maanden geleden met het ministerie in contact via CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch.  

Vinken: ‘Toen hij een motie had ingediend over de Impulsaanpak Winkelgebieden heb ik hem opgebeld met de vraag of middelen van die impulsaanpak ook naar het stimuleren van innovatieve winkelconcepten kunnen gaan. Dat was eigenlijk precies wat hij ook wilde.’ 

‘We hebben echt het idee dat er tempo achter zit’, zegt Kuepers. ‘Er zijn al een aantal Kamerleden op werkbezoek geweest en er komt een nieuw programma vanuit het ministerie aan.’   

Draagvlak in andere gemeenten 

‘Voor ons is het belangrijk dat er nu draagvlak komt vanuit de gemeenten en provincies. We roepen gemeenten in Nederland op om zich te melden bij ons of bij het ministerie als ze interesse hebben. Ook provincies kunnen zich melden. Zo kunnen we inventariseren waar er behoefte is aan de Streetwise-methode.’ De stichting kan de uitrol op die manier organisatorisch verder vormgeven. Er is namelijk extra personeel nodig om de groei te kunnen bolwerken. Kuepers en Vinken blijven zich in eerste instantie focussen op Limburg.  

‘We hebben met het uitbreiden van Parkstad naar bijna heel Limburg al laten zien dat onze formule ook werkt als er andere mensen op dezelfde plekken zitten’, zeggen Kuepers en Vinken. ‘Als we de juiste mensen vinden, kunnen we onze methode succesvol overdragen aan de rest van Nederland.’ 

Focus aanbrengen 

Ralph van der Straten, programmamanager economie en toerisme bij de Stadsregio Parkstad Limburg, denkt dat de Streetwise-methode ook in de rest van Nederland zal slagen. ‘Als gemeenten beseffen dat zij vanwege de leefbaarheid en het voorzieningenniveau verantwoordelijkheid dragen voor de retailopgave en het begeleiden van nieuw ondernemerschap, dan zal de methode slagen. Dat betekent dat de gemeenten ook een goed retailplan moeten hebben’ 

‘Focus aanbrengen in de aanpak is erg belangrijk. Gemeenten moeten duidelijk weten welke centrumgebieden aandacht behoeven. Bij ons hebben de gemeenten vijftien winkelgebieden aangewezen waar Streetwise actief is, terwijl we er veel meer hebben. Zo werkte de methode het beste. Wij zijn heel blij met de resultaten van Streetwise en zijn trots dat de door hen hier beproefde aanpak over het hele land uitwaaiert.’