Onder aandachtsgroepen vallen mensen in een kwetsbare positie die soms begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Deze mensen hebben volgens het ministerie vaak minder kans op het vinden van een passend thuis.  

Behalve studenten, arbeidsmigranten en dak- en thuisloze mensen, gaat het ook om mensen die een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben, sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen of remigranten-gezinnen met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn. 

In 2022 konden gemeenten de uitkering aanvragen. Gemeenten verspreid door het hele land hebben in totaal 52.135.000 euro ontvangen in deze tranche. Het gaat om maximaal zevenduizend euro per woning. In totaal zijn er 2959 permanente woonruimten en 4766 flexwoningen voorzien. 

Het gaat om woonruimten voor de volgende groepen mensen: 

  • 1148 woonruimten en voor arbeidsmigranten; 

  • 542 woonruimten voor dak- en thuisloze mensen; 

  • 1402 woonruimten voor statushouders; 

  • 2980 woonruimten voor uitwonende studenten; 

  • 111 woonruimten voor woonwagenbewoners; 

  • 983 woonruimten voor mensen met een sociale en/of medische urgentie; 

  • 559 Woonruimten voor mensen die uitstromen uit een intramurale situatie. 

Met het geld kunnen gemeenten onder meer zorgen voor een redelijke huurprijs met een direct contract met de verhuurder. Het maakt niet uit of het nieuw gebouwde huizen zijn of woningen uit omgebouwde kantoren of zorgvastgoed. De subsidie is niet bedoeld voor het ombouwen van bestaande woningen. 

Gemeenten die het geld hebben ontvangen moeten binnen twee jaar starten met de bouw of transformatie en die moet binnen vijf jaar klaar afgerond zijn. De woningen moeten daarna minimaal tien jaar beschikbaar blijven voor de aandachtsgroepen.  

De woonruimten mogen deel uitmaken van een gemengd project, waarin ook mensen wonen die niet onder de aandachtsgroepen vallen. Onder voorwaarden mag een flexwoning worden verplaatst binnen de gemeente.  

De derde openstelling van de RHA is voorzien voor het tweede kwartaal van 2023. Meer over de derde openstelling van de RHA is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 bekend.