In de Woo wordt verplicht gesteld om overheidsinformatie actief en volledig openbaar te maken. Daarbij moeten overheidsorganen ook een publiek register bijhouden van documenten en andere gegevens die ze in huis heeft. Dit alles zal door een informatiecommissaris worden gecoördineerd. Verschil met de oude wetgeving is dat in de nieuwe situatie bij elke weigering moet worden uitgelegd waarom het belang om informatie geheim te houden zwaarder weegt dan het recht op openbaarheid. Nu hoeft dat niet.

Linda Voortman van de initiatiefnemende partij GroenLinks heeft positief gereageerd. 'Dit is een heel belangrijke stap in onze strijd voor een open overheid. Een overheid waar verdwenen bonnetjes en volledig zwartgelakte documenten niet meer voorkomen.' D66-collega Steven van Weyenberg reageerde eveneens verheugd. 'Eindelijk wordt informatie een recht in plaats van een gunst.'

VNG: niet de juiste weg naar transparantie

De reactie van de VNG is minder enthousiast. Zij onderschrijft het doel van een open overheid, maar vindt de uitwerking in de Woo niet de juiste weg naar meer transparantie. 'Actieve openbaarmaking moet de norm worden, de Woo is daarvoor echter ongeschikt', schrijft de vereniging op haar website. Als argument noemt de VNG dat de nieuwe wet 'onuitvoerbaar' en 'duur' zou zijn. Voor meer transparantie zou eerst een einde moeten komen aan het misbruik van de huidige Wob. Het wetsvoorstel van minister Plasterk om misbruik van de Wob aan te pakken, had eerder behandeld moeten worden, stelt de VNG.

De Eerste Kamer, die het voorstel nu ter behandeling krijgt aangeboden, kan het voorstel nog afwijzen. Indien dit niet gebeurt zal de Woo daadwerkelijk van kracht worden.