Naast de 74.000 woningen die het CBS berekende, houdt het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening rekening met nog eens 10.000 woningen uit transformatie, bijvoorbeeld kantoren en winkels die omgebouwd zijn tot woningen. Dit zet op het totaal op 84.000 nieuwe woningen. 

In Amsterdam werden volgens het CBS de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd, namelijk bijna 6.800. In de hele provincie Noord-Holland ging het om 14.000, iets minder dan koploper Zuid-Holland, waar vorig jaar 14.500 huizen zijn neergezet. Ook in Noord-Brabant (12.000) werd veel gebouwd. Drenthe is de hekkensluiter met 1.500 nieuwe woningen. 

Het CBS berekende dat de woningvoorraad in 2022 is gegroeid tot 8.1 miljoen woningen. Dat is inclusief transformaties en splitsing van bestaande woningen. Het CBS heeft van dit getal de verdwenen woningen, onder andere door sloop en samenvoeging, afgetrokken.

Het hogere aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2022 is in lijn met het hogere aantal vergunde nieuwbouwwoningen in 2020 en 2021, na een relatief forse afname in 2019. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor de bouw in de nabije toekomst. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar. 

Het CBS berekent de nieuwbouwcijfers sinds 2022 op een iets andere manier. Door registraties volgens de nieuwe versie van Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG 2.0) kan nog preciezer de typering van een woning worden gevolgd. Via de oude methode komt het aantal nieuwe woningen voor 2022 uit op ruim 73,500 woningen. De totale groei van de woningvoorraad blijft in beide gevallen hetzelfde.