De belangrijkste bezwaren van de burgergroep Beter Eindhoven gingen over parkeeroverlast, hittestress en het milieu. Volgens de Raad van State (RvS) heeft de gemeenteraad echter voldoende onderzoek laten doen naar de effecten van het woningbouwproject: het plan leidt niet tot veel meer parkeeroverlast, hittestress, verkeersdrukte en geluidsoverlast. De gemeente Eindhoven moet wel de proceskosten betalen, omdat de gemeente het bestemmingsplan al eerder heeft aangepast op punten waartegen de burgergroep bezwaar heeft aangetekend. 

In District E op het Stationsplein verrijzen de komende jaren drie woontorens van 75, 110 en 140 meter. Deze woontorens voegen in totaal 725 woningen toe aan de Eindhovense woningvoorraad, waarvan ongeveer 20 procent sociale huur. Het Stationsplein moet door de drie woontorens veranderen in een hoogwaardig verblijfsgebied waar wonen, werken, uitgaan en recreëren samenkomen.  

Amvest won in 2017 met de visie ‘District E’ de prijsvraag van de gemeente Eindhoven en is sindsdien bezig met de realisatie. Nu de bezwaren van tafel zijn geveegd, kan er verder worden gegaan met het aanvragen van een omgevingsvergunning en het afronden van het definitieve ontwerp. Dit jaar hoopt de ontwikkelaar nog te starten met de bouwwerkzaamheden.