De prognoses voor de woningbouw zijn voor dit en volgend jaar niet mals. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelt een daling van de nieuwbouwproductie van 10 procent. Daarmee komt de ambitie van het kabinet om 100.000 woningen per jaar op te leveren in het geding.  

De daling hing al langer in de lucht: het aantal verleende vergunningen liep de laatste jaren terug. De recentelijk sterk gestegen rente, stijgende bouwkosten en dalende woningprijzen bieden volgens de EIB ‘geen omgeving waarin weer een snel herstel van de vergunningen mag worden verwacht’. Ook stikstof speelt uiteraard nog een rol. 

Pas in 2025 herstelt de bouwproductie weer, aldus het EIB. Maar volgens de woningcorporaties is er nu nog geen man overboord. Zij tekenden medio vorig jaar prestatieafspraken voor de bouw van 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen, en zijn nog niet klaar om die afspraken te laten varen. 

Martin van Rijn, voorzitter van koepel Aedes: ‘De woningcorporaties staan klaar om de bouwsector aan het werk te houden.’ Het is volgens hem een kwestie van ‘met zijn allen de schouders eronder zetten’. ‘Dan hoeft de nieuwbouw niet terug te vallen.’ 

Voorwaarde is dan wel dat er voldoende bouwlocaties zijn. Dat is immers, naast het financiële plaatje, één van de grote flessenhalzen voor snelle woningbouw. Van Rijn: ‘Woningcorporaties staan klaar om hun nieuwbouwproductie te verhogen. Als er betaalbare bouwgrond is en er geschikte locaties zijn, kunnen wij aan de slag.’

‘Het is woningcrisis, we kunnen het ons niet permitteren om bouwlocaties ongebruikt te laten omdat het economisch even tegenzit. Juist corporaties kunnen in zo’n periode blijven investeren, we hebben de plannen ervoor liggen.’