De plannen richten zich vooral op het Aalmarktgebied, het gebied in de binnenstad rond het water van de Nieuwe Rijn. Daar gaat het momenteel niet zo goed. Bezoekers van de Leidse binnenstad weten het Aalmarktgebied maar met mondjesmaat te vinden, wat de afgelopen jaren al resulteerde in het faillissement van grote warenhuizen als Hudson’s Bay en de V&D. In de Catharinasteeg staan daarnaast veel panden leeg.  

De gemeente gaat naast de Catharinasteeg ook de Pieterskerk-Choorsteeg en de Vrouwensteeg onder handen nemen, vertelde wethouder Fleur Spijker tijdens het ondertekenen van het actieplan.  

“In een aantal brainstormsessies met ondernemers en omwonenden willen we ideeën ophalen voor de aanpak van deze stegen”, aldus Spijker. “Er moet een aantrekkelijkere omgeving ontstaan met meer groen, bankjes en ruimte voor winkelend publiek. Zo versterken we de verbinding tussen de winkelgebieden Breestraat, Aalmarkt en Haarlemmerstraat.” 

“Een structuurversterking die in de toekomst bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de Leidse binnenstad”, voegt centrummanager Gijs Holla daar nog aan toe. 

Themamarkten  

Naast het verbeteren van de stegen, is de gemeente ook zinnens om het marktgebied uit te breiden en te beginnen met een aantal themamarkten op zaterdag.  

Om bezoekers te lokken is het gastvrij maken van de binnenstad een ander belangrijk speerunt. Zo gaat de Haarlemmerstraatparkeergarage opgehoogd worden en komen er een aantal extra fietsenstallingen. Daarnaast komen er extra openbare toiletten.