Ook bouwen volgens de formule 40 procent sociale, 40 procent middeldure en 20 procent dure woningen is steeds meer zichtbaar in de cijfers. Waar in 2018 nog slechts 39 procent van de woningen in aanbouw sociale en middeldure woningen waren, is dat percentage dit jaar opgelopen tot 58 procent. De komende jaren is de verwachting dat dit percentage nog verder oploopt.  

Ondanks de goede cijfers van de gemeente zijn er ook zorgen. Door de stijgende bouwkosten, het dalende consumentenvertrouwen en personeelsschaarste vreest de gemeente 7500 woningen niet meer te halen.  

Wethouder Reinier van Dantzig geeft aan dat het streven echter hetzelfde blijft: 'Ondanks alle ontwikkelingen is het ons vorig jaar ook gelukt om in hoog tempo te blijven bouwen.' Begin februari presenteert het gemeentebestuur het Woningbouwplan 2022-2028. Daarin staan acties en voorstellen om de woningbouw te blijven stimuleren. 

De afgelopen negen jaar werden er 63.000 woningen gebouwd in Amsterdam. Dit jaar werden de 8401 woningen vooral gebouwd in de stadsdelen Nieuw West, Noord en Zuidoost.