‘Een gezellig druk Stationsgebied, waar van alles te beleven is. Typisch Groningen, ingericht met respect voor historie, maar ook met ruimte voor gewaagde vernieuwing en een hoofdrol voor cultuur. Van een gebied gedomineerd door verkeer en kantoren naar een gebied waar mensen graag vertoeven. En een gebied waar ze kunnen wonen, werken, studeren, uitgaan en recreëren.’ 

Zo omschrijft de gemeente Groningen het nieuw te bouwen Stationsgebied. In een ‘nieuwe agenda’ schetst het college van B&W zijn toekomstbeeld. De visie vormt de basis voor het gesprek met eigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, organisaties, buurt en stad. 

Ook het station zelf wordt onder handen genomen. Het moet aan beide kanten een volwaardige entree krijgen. Die toegangen moeten uitkomen op groene pleinen en het gebied via een groene zone verbinden met de binnenstad en het Stadspark. ‘Zo krijgt het monumentale stationsgebouw weer een prominente plek als hoofdentree’, aldus de gemeente. 

Het college hanteert in totaal zes ambities voor het gebied. Bij deze ambities hoort de randvoorwaarde CO2-neutrale en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Dit zijn ze: 

  1. Typisch Groningen. Het Stationsgebied krijgt een duidelijke en onderscheidende identiteit. 
  2. Het Stationsgebied wordt een levendig stadsdeel met een mix van verschillende functies. Met 3.000 extra arbeidsplaatsen krijgt de werkgelegenheid een enorme boost. En met 450 tot 650 nieuwe woningen, waarvan 20 procent sociale huur, komt er een nieuwe woonlocatie bij, midden in de stad. 
  3. Op het toekomstbestendige OV-knooppunt bewegen reizigers zich gemakkelijk en snel tussen de verschillende vormen van vervoer. 
  4. De inrichting van de buitenruimte zorgt ervoor dat mensen het prettig vinden om in het gebied te verblijven. 
  5. In het gebied staat de voetganger centraal. 
  6. Er is samenhang en verbinding tussen het Stationsgebied, de omliggende wijken en de Binnenstad. 

Tijdens het opstellen van de strategische agenda zijn al gesprekken gevoerd met eigenaren, ontwikkelaars, belangenorganisaties en buurtverenigingen, meldt de gemeente.  

De komende periode worden de plannen samen met deze partijen, de buurt en de stad verder uitgewerkt. De realisatie van de ambities brengt een investering van 85 tot 95 miljoen met zich mee.