De term No Net Land Take komt uit de hoek van natuurbeschermers, maar heeft mogelijk grote gevolgen voor de inrichting van ons land. Er is nog veel onduidelijk, maar het wordt hoog tijd om bewust te zijn van de mogelijke consequenties van de Bodemgezondheidswet. Dat schrijft PBL-onderzoeker David Evers in het rapport Quickscan toename van het ruimtebeslag in Nederland

‘We moeten in Nederland een brede discussie voeren over de gevolgen die No Net Land Take in 2050 zal hebben voor onze ruimtelijke ordening’, schrijft Evers. Hij waarschuwde eerder voor de grote gevolgen van deze Europese discussie op Stadszaken omdat Nederland als klein land steeds meer ruimte nodig heeft voor verstedelijking.

Het is nog niet duidelijk wat de precieze Europese definitie wordt. Volgens de meest gangbare definitie kent Nederland een toename van ruimtebeslag van rond de 70.000 hectare in de periode 2000 tot 2018. Het gaat dan om woningbouw, bedrijventerreinen, bouwterreinen, infrastructuur, parken, recreatiegebieden en eventuele mijnbouw.  

Er is ook sprake van afname, bijvoorbeeld wanneer bouwterreinen worden teruggegeven aan de landbouw of aan de natuur. Het saldo is ongeveer 64.000 hectare bijkomend ruimtebeslag, omgerekend bijna 10 hectare per dag. Ter vergelijking: een woonblok van 20 rijtjeshuizen is ongeveer één hectare groot.  

Groot effect andere definitie ruimtebeslag  

‘Die aanpassing van de definitie levert een aanzienlijke vermindering op ten opzichte van de meest gangbare definitie, maar nog altijd veel. Een omslag in de ruimtelijke ordening zal nodig zijn wil Nederland de Europese doelstelling van nul in 2050 halen’, zegt Evers. 

Nederland staat daarmee op de zesde plaats in Europa (EU27), maar omgerekend naar het totale grondoppervlakte is Nederland de Europese koploper wat betreft de toename van ruimtebeslag. Als alleen woon- en werklocaties onder het begrip ruimtebeslag vallen heeft Nederland tussen 2000 en 2018 een totale toename van 45.000 hectare, maar blijft op vrijwel dezelfde plek op de Europese lijst staan.