‘De woningbouwopgave legt extra druk op schaarste ruimte. Tel daar de klimaatdoelstellingen en de energietransitie bij op, en de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid van Nederlandse steden neemt toe. Tegelijkertijd hebben we nog maar 2.500 dagen om dit te regelen, dan is het al 2030.’

Dat zei Caspar de Jonge van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij het ondertekenen op de 19e. ‘Op korte termijn zijn er dus innovatieve oplossingen nodig. Daarbij is het van cruciaal belang dat gegevens over het functioneren van de stad, haar voorzieningen en infrastructuur optimaal worden benut. Dat gebeurt nu niet.’

Zo worden de kansen die digitalisering biedt voor integrale stedelijke vraagstukken nu nog niet verzilverd. De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, moet daar verandering in brengen. De laatste twee jaar werkten 63 partijen uit overheid en bedrijfsleven al samen in deze deal. De partners willen digitalisering en technologie inzetten voor leefbaardere regio’s, steden en dorpen. Sociaal, democratisch en duurzaam zijn daarbij kernwaarden. Technologie is daarbij een middel, en niet per se het doel.

Er volgden zestien nieuwe instrumenten voor het makkelijker toepassen van smartcityoplossingen, zoals de Crowd Safety Manager. Ook werd er een toolbox gemaakt, met inventarisatie van ruim 250 bestaande middelen. Naast deze concrete resultaten zat de grootste winst in het opzetten van een ‘stevig smartcitynetwerk, dat de komende jaren grote stappen wil zetten’, aldus betrokkenen.

Projectleider Jan-Willem Wesselink: ‘We hebben een goede basis gelegd om de kansen te benutten die digitalisering en technologisering aan steden, dorpen en regio’s kan bieden. Die kansen moeten we nu omzetten in waarde.’

En dus gaan 59 partners de komende twee jaar door met de City Deal. Ondertekenaars zijn onder meer BZK en IenW, provincies, gemeenten, ruimtelijk advies- en onderzoeksbureaus, ontwikkelaars, onderwijsinstellingen, en meerdere techbedrijven. Onder meer TNO, de TU Delft, Capgemini, Goudappel en hogeschool NHL Stenden zijn nieuwe partners.

Volgens Wesselink ligt de komende jaren de nadruk op de borging in de praktijk. ‘Daarom is het zo belangrijk dat we het netwerk van de City Deal aanhaken op andere netwerken. Zoals dat van de  G40 en het DMI Ecosysteem, dat ook een Groeifondsaanvraag over slimme duurzame verstedelijking heeft gedaan. Maar ook met netwerken als DigiGo, de Impactcoalitie Safety & Security, de Retailagenda, U Tech Community en het Urban Innovation Development Network.’