‘Het afgelopen jaar hebben wij 95 nieuwe mensen in dienst genomen. Dat terwijl de gemeente slechts 100 woningen heeft bijgebouwd. En wij zijn niet het enige bedrijf in de regio dat verwacht de komende jaren flink te groeien. De politiek zal dus nog een tandje moeten bijzetten om die werknemers ook ergens te laten wonen. Anders komen wij voor een lastige keuze te staan, waarbij vertrekken naar een andere plek een van de mogelijkheden is.’ 

Dat zei ondernemer Henk Tappel deze week op het evenement ‘De kracht van de Regio - Op naar een nog productievere Achterhoek’. De algemeen directeur van Bronckhorst High-Tech, een Achterhoeks bedrijf in de gemeente Berkelland dat machines bouwt om heel kleine hoeveelheden vloeistof accuraat met elkaar te mengen, verwacht dat zijn bedrijf met zevenhonderd werknemers de komende jaren verdubbelt in aantal werknemers. Die extra mensen moeten dan wel in de buurt kunnen wonen, zegt de ondernemer. 

Hans van der Noordt, wethouder van de gemeente Berkelland, reageert dat zijn gemeente van plan is om de komende tien jaar duizend woningen te bouwen. ‘We focussen ons op eigen inwoners en jongeren. Zo hopen we een aantrekkelijke werkomgeving te blijven.’ Maar met de groei van bedrijven als Bronkhorst High-Tech in zijn gemeente, zal dat dus niet genoeg zijn. 

De Gelderse gedeputeerde Helga Witjes benoemt daarom dat de provincie een belangrijke rol kan spelen bij het versnellen van de woningbouwopgave: ‘We kunnen niks doen aan de bouwmarkt, maar we kunnen wel hard trekken aan iedereen. Via de provincie kunnen gemeenten mensen inhuren op de woningbouw te versnellen. Gemeenten kunnen ook gaan voor tijdelijke woningen, zodat bedrijven toch hun werknemers kunnen huisvesten.’ 

‘Ook in het verbeteren van de bereikbaarheid van de Achterhoek ligt een deel van de oplossing’, gaat Witjes verder. ‘Zo wordt met investeringen in de RegioExpress de reistijd tussen Arnhem en Doetinchem flink verkort. Werknemers kunnen dan ook buiten de Achterhoek wonen.’ 

Maakbaarheidsgedachte

Duidelijk is dat wonen het werken volgt in de ondernemende Achterhoek’,reflecteert Cees-Jan Pen. De lector Ondernemende Regio aan de Fontys Hogeschool benadrukt dat de regio moet waken voor maakbaarheidsdenken. 'Op welk geografisch schaalniveau er moet worden nagedacht wordt mede bepaald door het type banen, type opleidingsniveau, et cetera. Het is daarom lastigs te zeggen als we zoveel banen hebben, dan hebben we zoveel woningen nodig.'

'Het is veel complexer: zelfs als er wel woningen en bedrijven zijn, moeten bedrijven überhaupt nog de mensen vinden’, eindigt Pen.