Harbers doet de oproep na een motie van PVV-Kamerlid Madlener, en mede-ondertekend door VVD-Kamerlid Koerhuis en Kamerlid Stoffer van de SGP. De motie werd ingediend bij het Nota Overleg MIRT van 28 november en werd daags daarna aangenomen. Madlener vraagt de minister zorg te dragen voor voldoende parkeerplaatsen en voldoende uitvalswegen bij de aanleg van nieuwe woonwijken. ‘Dit belang deel ik’, schrijft Harbers.

Tijdens de commissievergadering ontraadde de minister de motie nog, omdat hij niet over de parkeernormen gaat. ‘De verantwoordelijkheid voor de ontsluiting van nieuwe woningen ligt primair bij de betrokken gemeenten.’ Gemeenten stellen hun eigen parkeernormen op, onder andere gebaseerd op gegevens van CROW. Wel wil hij vragen aan de VNG om gemeenten te helpen met die parkeernormen.

Harbers schrijft aan Madlener dat gemeenten in verstedelijkingslocaties kiezen voor een lage parkeernorm vanwege de schaarse ruimte in de ontwikkelgebieden. ‘Om de stijgende vervoersvraag door de komst van de nieuwe woningen op te vangen is een ruim aanbod van deelmobiliteit, naast investeren in de infrastructuur en openbare ruimte, mogelijk een noodzakelijke oplossing.’

De minister wijst erop dat van de 7,5 miljard euro MIRT-gelden voor goede bereikbaarheid en ontsluiting van nieuwe woningen ongeveer 37 procent naar automobiliteit gaat.