Uit het onderzoek blijkt dat cliënten het contact met het wijkteam als prettig ervaren. Cliënten voelen zich met respect en begrip behandeld en voelen zich écht geholpen. Daarnaast geven cliënten aan het zeer prettig te vinden één aanspreekpunt te hebben voor al hun vragen. Voor het merendeel van de cliënten geldt dat hun situatie na het contact met een sociaal werker is verbeterd.

Doelen echt opschrijven

Cliënten krijgen vaak sneller een sociaal werker toegewezen dan gedacht. Wel kan er een verbeterslag plaatsvinden in het formuleren van hulpverleningsdoelen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten waarde hechten aan het opschrijven van doelen. Vooral bij financiële problematiek lijkt het expliciet opschrijven van doelen een meerwaarde, omdat dit de efficiëntie van de hulp zou doen bevorderen.

Op locatie

Sociaal werkers van de organisatie bezoeken cliënten thuis, en cliënten hebben de mogelijkheid in gesprek te gaan op kantoor. Wel is gebleken dat cliënten zich te weinig bewust zijn van de mogelijkheid om op een locatie van het wijkteam in een beschermde omgeving in overleg te gaan. Daarnaast zijn cliënten zich niet altijd bewust van de mogelijkheden die het wijkteam biedt en de activiteiten die in de wijk worden aangeboden.