‘Het tegengaan van stikstofduitstoot voor natuurherstel en de bouwopgave is zeer urgent. Het college wil dan ook zo spoedig mogelijk inzicht in de haalbaarheid en de maatschappelijke impact, om rond de zomer de volgende stap te kunnen zetten’, zegt wethouder Arjen Kapteijns van Energietransitie, Duurzaamheid en Klimaatadaptatie in een persbericht

Een zero-emissiegebied voor stadslogistiek in Scheveningen heeft volgens een onderzoek van Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente een positief effect op de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. In Westduinpark & Wapendal zijn de effecten het hoogst. Met de vrijkomende stikstofruimte kan vervolgens in de stad gebouwd worden. 

Het onderzoek rept niet over de vissershaven, die in het meest beperkte scenario al in de zone terecht zou komen. De gemeente bevestigt dat als die zone wordt ingevoerd, ook al het vrachtwagenverkeer van en naar de haven emissieloos moet zijn. 'De haalbaarheid hiervan wordt nu, in samenspraak met bewoners en ondernemers in het gebied, onderzocht', zegt een woordvoerder tegen Stadszaken.nl. De zone gaat niet voor schepen gelden, al zet de gemeente wel vol in op walstroom.

In het meest uitgebreide scenario valt de hele stad in de zone. In dat geval worden de logistieke hubs anders ingezet, laat de woordvoerder weten. Die zijn nu bedoeld voor overslag tussen zware trucks op diesel en emissieloos stadslogistiek. Als al het vrachtverkeer in de stad emissieloos moet zijn, worden de hubs gebruikt om het aantal verplaatsingen in de binnenstad te minimaliseren.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het stadsbestuur dat het terugdringen van stikstof belangrijker is geworden door de uitspraak van de Raad van State over het Porthos-project. ‘Deze uitspraak maakt opties om stikstofuitstoot te reduceren om zo voor natuurherstel en stikstofruimte voor de bouwopgave te regelen extra urgent.’ De gemeente onderzoekt nog of de vrijgekomen stikstofruimte wettelijk wel voor de bouwopgave in de stad ingezet mag worden. 

Minder fijnstof ook beter voor gezondheid 

De zone is niet alleen bedoeld om meer stikstofruimte voor bouwen te creëren, benadrukt Kapteijns. Door de uitstoot te verminderen komt er minder fijnstof in de lucht. Dat heeft positieve effecten op de gezondheid van inwoners. Den Haag streeft naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor fijnstof, zegt wethouder Kapteijns. Uit het onderzoek blijkt ook dat de CO2-waardes tot twintig procent kunnen afnemen. 

In het centrum weert Den Haag al de meest vervuilende dieselvoertuigen. Oude brom- en snorfietsen mogen ook niet meer overal rijden. Uit het onderzoek blijkt dat uitbreiding van de bestaande milieuzone beperkt effect heeft. Dit komt doordat vervuilende auto’s al worden uitgefaseerd. ‘Uitbreiding van de milieuzone voor diesels an sich levert daardoor weinig extra stikstofreductie op.’ 

In Nederland hebben 27 gemeenten en Schiphol afgesproken om vanaf 2025 of 2026 alleen nog uitstootvrij vervoer van busjes en vrachtwagens in de binnensteden toe te staan. Er is een overgangsregeling mogelijk en gemeenten mogen uitzonderingen maken, zoals voor speciale vrachtwagens van kermisexploitanten.