Moderne consumenten willen meer dan enkel shoppen bij een bezoek aan een centrum, blijkt uit onderzoek. Desgevraagd geven ze zelfs aan te verwachten dat de functie ‘werk’ de komende vijf jaar belangrijker zal worden dan de winkelfunctie. Al met al zijn winkelen, horeca en ontmoeten en verblijven volgens de ondervraagde consumenten en gemeenten de belangrijkste functies van een kern. 

In hoeverre, verschilt wel weer per gemeente, meldt Q&A Insights. In de grote steden zijn wonen, cultuur en ontmoeten, en verblijven belangrijker dan in de grotere plattelandsgemeenten. Ook hechten verschillende leeftijdsgroepen waarde aan verschillende functies. Jongeren hebben duidelijk meer behoefte aan een grotere diversiteit aan functies dan ouderen, aldus de onderzoekers. 

Ondernemers zien het belang van een gemengd gebied steeds meer in. Ondervraagde mkb’ers geven aan dat ontmoeten & verblijven, horeca en wonen in belang toenemen. Steeds meer ondernemers zien de kern bovendien ‘als een plek waar mensen samen komen om activiteiten te ondernemen en dingen te organiseren’. 

Consumenten hebben ook steeds meer behoefte aan meer groen, veiligheid en duurzaamheid. Die wensen sluiten aan op de visie van gemeenten en retailers. Op steeds meer plekken staat verduurzaming van de kern (inclusief de panden) op de agenda. In dat laatste geval wordt niet alleen naar de gemeente gekeken. Negentig procent van de ondernemers (zowel verhuurders als retailers) ziet verduurzaming van panden als een gezamenlijke opgave.