Het gewonnen project in Zundert heet Zundert Floreert. Het project werkt in een breed opgezet samenwerkingsverband aan de implementatie van de Omgevingswet en ontwikkelt diverse gebiedsvisies en concrete initiatieven.  

‘Met een houding van ieder voor zich komen we er niet’, legt projectleider Marien Provoost uit. ‘Daarom werken we in Zundert als collectief samen met de overheid, dorpsraden, ondernemers, ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en andere partners in de regio.’  

Duurzame gebiedsvisies waar het gehele collectief achterstaat en plannen die zoveel mogelijk meerwaarde hebben voor alle partijen, zijn het resultaat van dit samenwerkingsverband. Volledig in de geest van de Omgevingswet, oordeelde de jury waartoe ook De Jonge behoorde.  

De gemeenten Rotterdam en Veenendaal waren eveneens genomineerd voor de Aandeslag-Trofee. De gemeente Veenendaal blinkt uit met een praktisch puntensysteem waarmee ontwikkelaars een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de omgevingsvisie. De gemeente Rotterdam liet zien dat het op diverse terreinen actief is in de voorbereiding op de Omgevingswet, onder meer op het gebied van toezicht en handhaving.