‘Dat het transactievolume voor het vierde achtereenvolgende jaar boven de 1 miljard uitkomt onderschrijft de stabiliteit van de markt, ook in economisch minder gunstige tijden’, schrijft Capital Value in een persbericht. ‘Toch is er een punt van aandacht: het aandeel nieuwbouwtransacties is stabiel gebleven, terwijl de markt voor een enorme nieuwbouwopgave staat.’ 

De behoefte aan zorgwoningen blijft onverminderd groot en het aantal ouderen dat wacht op een zorgwoning loopt in rap tempo op. In 2022 is het aantal ouderen dat op een wachtlijst staat voor acute opname in een verpleeghuis met 70 procent toegenomen, naar bijna 5.000 personen. In de transactiecijfers is de toename van nieuwbouw en transformatie nog niet terug te zien.  

‘De haalbaarheid van nieuwbouwprojecten in zorgvastgoed staat onder druk door de samenloop van verschillende marktontwikkelingen. Een belangrijk element zijn de bouwkosten, die in 2022 wederom stegen. Daarbij kwam een einde aan de dalende aanvangsrendementen als gevolg van de rentestijging. Diverse nieuwbouwprojecten van zorgvastgoed zijn daardoor momenteel van de baan of staan on-hold.’ 

Marion Kuipers, directeur zorgvastgoed bij Capital Value, noemt het ‘essentieel’ voor de zorg dat de nieuwbouwproductie nu wordt doorgezet. ‘Nieuw zorgvastgoed en slimme gebouwen bieden een kans voor het doorvoeren van meer efficiëntie in de zorg. Het gaat onder meer om aanpassingen in de plattegronden, hybride gebouwen en nieuwe technieken op het gebied van domotica.’