Advertentie
Foto: chonticha wat / bewerking Stadszaken.nl
Foto: chonticha wat / iStock.com / bewerking Stadszaken.nl

BZK komt met nieuwe handreiking klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Het ministerie van BZK heeft een hernieuwde handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten uitgebracht. De handreiking is bedoeld om gemeenten, waterschappen en provincies te helpen met opgaven als hittestress, wateroverlast en de kans op overstromingen. Ook moet het de lagere overheden helpen met natuurinclusief bouwen. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft met de handreiking concrete voorbeelden voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. Het ministerie wil zo voorkomen dat de discussie bij lagere overheden blijft steken op de vraag of lokale regelgeving überhaupt mogelijk is. De handleiding is nadrukkelijk geen blauwdruk van regelgeving, aldus het ministerie. 

Gemeenten, provincies en waterschappen vinden in de handreiking onder meer voorbeeldregels voor in het omgevingsplan, voor de beperking van hittestress. Zo is er een regel voor de beperking van weerkaatsing van zonlicht en tegen vogels die tegen ramen vliegen. Die regel beschrijft hoe een gemeente hittestress bij nieuwbouw kan beperken door te eisen dat een gebouw bij de hoogste zonnestand op 21 maart niet te veel zonlicht naar de omgeving weerkaatst.   

De eerste handreiking verscheen in 2020. Vanwege de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet en de toenemende aandacht voor natuurinclusief bouwen heeft het ministerie van BZK de bestaande handreiking geactualiseerd. Nieuw is het thema natuurinclusiviteit. De voorbeeldregels in deze paragraaf zijn overgenomen uit de staalkaart omgevingsplan van de VNG

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen