Het brandstofcel-aggregaat op waterstof van de Franse leverancier PowiDian staat er tijdelijk, maar als het bevalt, wil de gemeente Ameland een permanente installatie op het eiland. Het eiland wil in 2035 van het aardgas af en zoveel mogelijk energie zelf opwekken. De configuratie met een brandstofce klan daarbij helpen.

Met de test, die valt binnen het H2Watt-project, wil Ameland erachter komen of het waterstofaggregaat voldoende capaciteit kan leveren. Ook bij een wisselende energievraag, zegt Jan Pereboom van JP-Energiesystemen die het project begeleidt. 'Is de combinatie brandstofcel en batterij snel genoeg om in de energiebehoefte van de gebouwde omgeving te voorzien?’

De pilot moet duidelijkheid bieden over de kansen van waterstofopslag, voordat er een tweede zonnepark op het eiland wordt aangelegd. Daarvoor is al een accubatterij ingepland. Ameland denkt naast een grondgebonden stationair systeem ook aan een mobiele installatie. Tijdens evenementen kunnen vervuilende dieselaggregaten dan worden vervangen door aggregaten die draaien op waterstof van eigen zonne-energie.

Waterstof achter de meter bij Rijnstate

Het project lijkt op de combinatie zoals het Rijnstate ziekenhuis wil inzetten op hun nieuwe locatie in Elst in Gelderland, zegt Pereboom. Ook daar wordt zonne-energie omgezet naar waterstof om later te hergebruiken. ‘De verwachting is dat het ziekenhuis 60 procent energiezelfvoorzienend wordt.’

Verschil met Ameland is dat Rijnstate de opgewekte energie achter de eigen meter houdt, terwijl Ameland onder meer woningen met de opgeslagen zonne-energie wil voorzien van elektriciteit. Bij beide projecten speelt wel dat netverzwaring minder urgent is.

Rijnstate wil met het waterstofproject voldoen aan de verduurzamingsopgave. Het ziekenhuis houdt de zonne-energie van 2.300 vierkante meter aan zonnepanelen vast en levert dus niet terug aan het net. Door het gebruik van waterstof voorkomt het ziekenhuis een geschat gasverbruik van 42.000 kubieke meter per jaar. Tegelijk stoot Rijnstate 1,1 miljoen kilogram CO2 minder uit.

Het systeem heeft te weinig vermogen om als noodstroom in te zetten. ’Het is technisch goed mogelijk, maar nog niet altijd rendabel’, aldus Pereboom. De adviseur zegt dat de projecten in Ameland en Elst nog redelijk uniek zijn. De technologie is volgens hem wel zover gevorderd dat grootschalige inzet mogelijk is.