De corporaties tekenden hiervoor een convenant met de gemeente. ‘Deze maatregelen komen enerzijds ten goede van onze Rotterdamse huurders, want nu de energieprijzen zo enorm gestegen zijn, is de urgentie hoog om hierop in te zetten. Anderzijds zorgen ze voor verbetering van de kwaliteit van de woningen’, zegt de Rotterdamse wethouder Chantal Zeegers van Klimaat, Bouwen en Wonen.   

De woningcorporaties starten in 2023 met de verschillende maatregelen en zijn daar eind 2024 mee klaar. Het gaat onder meer om het versneld vervangen van oude ketels, het plaatsen van hybride warmtepompen en het waterzijdig inregelen van CV-ketels. Zowel eengezinswoningen als appartementen worden onder handen genomen. 

Verder werkt een aantal corporaties met energiecoaches. Die begeleiden huurders met energiebesparing. Dit is voor ‘huurders die dit het hardst nodig hebben', aldus de gemeenten in een persbericht. 

Havensteder, Woonstad, Woonbron, MaasWonen, Ressort Wonen, SOR en Vestia (Hef Wonen Rotterdam) zijn de woningcorporaties die samen met de gemeente Rotterdam deelnemen aan het convenant. Voor de verduurzaming van de huurwoningen is vanuit de gemeente ruim 9 miljoen euro beschikbaar.