De centrale stad is al langer in overleg met de landelijke overheid om snorscooters van het fietspad af te krijgen, maar Amsterdam moet nog jaren geduld hebben voordat alle procedures zijn doorlopen. Complicerende factor is de helmplicht die de stad snorscooteraars wil opleggen als zij gebruik maken van de rijweg: zonder helm acht de stad de verbanning naar de rijweg namelijk te gevaarlijk.

Volgens Amsterdam West is de maatregel mogelijk in het kader van het concept 'flexstraten', waarin infrastructurele maatregelen moeten leiden tot ruimte voor fietsers en voetgangers. Uit een soortgelijke proef in de Jan Pieter Heijestraat in 2013 bleek dat 52 procent van de scooters zich zonder veel moeite naar de weg liet verplaatsen.

Snorscooters zorgen in toenemende mate voor onrust en overlast op de vaak te smalle Amsterdamse fietspaden. Het aantal snorscooters is tussen 2007 en 2014 toegenomen met 266 procent. Onderzoek van Rijkswaterstaat toonde aan dat 96 procent van de snorscooters harder rijdt dan de toegestane 25 kilometer per uur. Van alle scooterongevallen in Nederland vindt 53 procent in Amsterdam plaats.