De groei komt voornamelijk door immigranten, onder meer uit Oekraïne. Zij vestigden zich in nagenoeg alle gemeenten. In ongeveer de helft van de gemeenten woonden op 1 december meer dan 5 Oekraïense immigranten per duizend inwoners. Renswoude (Utrecht), Gennep (Limburg) en Pekela (Groningen) ontvingen relatief de meeste Oekraïners: meer dan 20 per duizend inwoners. 

Zonder buitenlandse migratie zouden de meeste gemeenten wel te maken hebben met bevolkingskrimp. In 2022 stierven in 62 procent van de gemeenten meer mensen dan dat er geboren werden. Vooral gemeenten in het oosten, noorden en Zeeland behoren bij die 62 procent.  

Grootste groei in Flevoland 

Flevoland was net als in 2021 de provincie met de sterkste bevolkingsgroei. Flevoland groeide in tegenstelling tot andere provincies door natuurlijke aanwas. Vorig jaar kwamen er in Flevoland ruim 22 mensen per duizend inwoners bij. Dat is meer dan in Noord-Holland (16 per duizend) en in Zuid-Holland (13 per duizend).  

In Drenthe, Friesland en Limburg bleef de bevolkingsgroei met 9 per duizend het meest beperkt, maar ook daar groeide de bevolking harder dan in 2021.