Vorig jaar overleden 578 mensen in het verkeer, tegen 491 een jaar eerder. Ook voor corona waren er niet zoveel verkeersdoden: in 2019 stond de teller van STAR op 522. Ook het aantal ongelukken met gewonden nam na jaren weer toe van 17.863 in 2021 naar 21.455 slachtoffers vorig jaar. 

Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie, zegt in het Radio 1 Journaal dat hij de kentering in het derde kwartaal van vorig jaar al zag aankomen. ‘Al in 2021 zagen we al een stijging en die heeft zich helaas doorgezet naar 2022’, zegt hij.  

‘Als we kijken naar het aantal gevallen met materiele schade, dan is dat nog onder het aantal dan van vóór corona. Maar als we kijken naar het aantal ongelukken met minimaal één gewonde of dode, dan is dat zelfs meer dan voor de coronaperiode.’ 

Broer zegt dat de analyses nog niet gemaakt zijn, maar hij ziet al wel dat veel kwetsbare deelnemers slachtoffer zijn geworden. ‘Voornamelijk fietsers’. Dan gaat het vooral om e-bikes. Hij vraagt gemeenten daarom goed te kijken naar de effecten van meerdere snelheden op de fietspaden en eventueel maatregelen te nemen. 

De politieman denkt dat één van de andere oorzaken verkeersgedrag is. ‘De lontjes zijn wat korter geworden.’ De inrichting van wegen helpt het aantal slachtoffers te verminderen en een betere voorlichting kan ook een positief effect hebben. ‘Als sluitstuk gaan we als politie natuurlijk ook handhaven.’