De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot in 2021 om een onafhankelijke commissie voor de evaluatie van de Omgevingswet in te stellen.  

De commissie moet advies geven over het monitoren van de Omgevingswet. Ook wordt jaarlijks gereflecteerd op de werking van de wet en volgt na vijf jaar een advies over de doeltreffendheid van de wet. 

De leden: 

  • Hetty Klavers, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland, is voorzitter van de commissie 
  • De leden zijn Frank Groothuijse, hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht 
  • Michiel Herweijer, voormalig hoogleraar bestuurskunde 
  • Jeroen Niemans, planoloog en adviseur 
  • Marleen van Rijswick, hoogleraar European and domestic water law en Head of the Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law 
  • Sarah Ros, zelfstandig bestuursadviseur 
  • Hanna Tolsma, hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht 
  • Wienke Zwier, advocaat 

De commissie wordt ondersteund door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De raad krijgt ook een adviserende taak bij de evaluatie van de Omgevingswet. 

De Omgevingswet is een grote revisie van de Nederlandse ro-wetgeving. Tientallen wetten worden gebundeld in één nieuwe, wat processen moet stroomlijnen en ruimte moet bieden voor integraal werken. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 ingaat, na meerdere malen te zijn uitgesteld.