Wonen 

 • De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Op 20 december stemde de Eerste Kamer in met het voorstel dat ook al in het coalitieakkoord stond. 

 • De grens voor een NHG-hypotheek stijgt van 355.000 euro naar 405.000 euro. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 429.300 euro. 

 • De ‘jubelton’, die mensen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig belastingvrij mochten ontvangen, gaat omlaag van 106.671 euro naar 27.231 euro. En is daardoor geen ton meer. 

 • De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector wordt gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling, als die lager is dan de inflatie. Dat is het geval en daardoor mogen huren van woningen in de vrije sector daardoor met maximaal 4,1% stijgen

 • De huurtoeslag stijgt. Ook de maximale huur voor het ontvangen van de toeslag gaat omhoog. van maximaal 763,47 euro tot 808,06 euro. De vermogensgrens gaat van 31.747 euro naar 33.748 euro. 

 • Beleggers betalen niet langer 8 procent, maar 10.4 procent overdrachtsbelasting. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2 procent overdrachtsbelasting betalen. 

 • Een tweede inkomen telt niet meer voor 90 procent mee bij de maximale hypotheekwaarde, maar 100 procent.  

 • Vanaf 1 januari is het mogelijk om een dwangbevel conform artikel 4:114 Awb uit te vaardigen om de kosten van afvoer en opslag van ontruimde woninginboedels te verhalen. 

Stadseconomie 

 • Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gaan samen in de gemeente Voorne aan Zee. De nieuwe Zuid-Hollandse gemeente telt bijna 75.000 inwoners, ongeveer gelijk aan Hoorn, Gouda of Vlaardingen. 

 • Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026 (pdf) gaat van start voor de aanpak preventie cybercrime in het bedrijfsleven, aanpak georganiseerde misdaad en de aanpak van criminaliteit in de regio en lokaal, zoals agressie, diefstal en overvallen. 

RO en milieu

 • Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten betalen meer belasting. 

 • Verpakkingsproducenten worden verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van hun verpakkingen die vrijkomen in het bedrijfsafval. 

 • Bedrijven krijgen meer mogelijkheden om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen via de regeling MIA/Vamil. Het totale budget in 2023 is 217 miljoen euro.  

Energie 

 • Er komt een wijziging in de subsidieregeling voor isoleren. Ook met één isolatiemaatregel is nu ongeveer 15 procent subsidie beschikbaar. De isolatiemaatregel moet zijn genomen na 1 april 2022. Er is ook meer tijd om de aanvraag te doen: twee jaar. 

 • De btw op zonnepanelen verdwijnt. 

 • Er komen nieuwe regels voor meterruimtes in woningen, meldt de NEN. Die mogen verder van de voordeur worden aangebracht. In de meterkast moet voortaan meer ruimte gereserveerd worden voor de netbeheerder. 

 • Naast de bestaande duurzaamheidseisen wordt het verplicht om aan te tonen dat biogrondstoffen die worden verbrand in EU ETS installaties, voldoen aan de Europese duurzaamheidseisen

 • De wijziging van het Bouwbesluit 2012 gaat in en dat betekent onder meer dat kantoren alleen mogen functioneren, op enkele uitzonderingen na, met energielabel C of beter.  

Openbare ruimte 

 • Voor het Volkshuisvestingsfonds (VHF) komt 142,5 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van woningen en investeringen in leefbaarheid. 

Infra & mobiliteit 

 • De subsidiepot voor uitstootvrije voertuigen wordt weer gevuld. In 2023 is er 99 miljoen euro beschikbaar voor een personenauto. Nieuwe elektrische auto’s kunnen rekenen op 2.950 euro, gebruikte op 2000 euro. Voor uitstootvrije vrachtwagens of bestelwagens is 32 miljoen euro beschikbaar en voor uitstootvrije bouwmachines 36 miljoen euro. 

 • Er komt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke ov-ambassadeurs die ouderen wegwijs maken in het openbaar vervoer. 

 • Er komt ruim 22 miljoen euro beschikbaar om transporteurs te stimuleren hun goederen via het water of het spoor te vervoeren.  

 • De algoritmetoezichthouder bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat van start. Ook gemeenten krijgen met deze toezichthouder te maken.