Vlas als teelbare grondstof. Foto: Angelique Nijssen/iStock

Kabinet test subsidie voor telen biobouwmaterialen

Het kabinet start vanaf volgend jaar met het subsidiëren van dertien fieldlabs voor het verbouwen van circulaire bouwmaterialen zoals hennep en vlas. Innovatieve boeren onderzoeken in het project Building Balance hoe de teelt ervan het beste kan worden uitgevoerd. Het kabinet wil in 2023 groener gaan bouwen, met scherpere eisen voor duurzaamheid en minder CO2-uitstoot.

‘Ik heb samen met de Minister van LNV en de Staatssecretaris van IenW geconstateerd dat de toepassing van biobased grondstoffen een extra impuls nodig heeft, aanvullend op de prikkel van de scherpere en bredere milieuprestatie-eis', schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een kamerbrief aan de Tweede Kamer. 

Het kabinet noemt het aanstaande project Building Balance het concrete startschot voor haar inspanningen in 2023 om circulaire en duurzame bouw meer te stimuleren. Het experiment loopt tot in 2024 door en krijgt een totale financiële rijksbijdrage van 1,8 miljoen. In dertien fieldlabs gaat de overheid samen met innovatieve boeren kijken naar de beste werkwijze voor het telen van biogrondstoffen en ontwikkelen tot bouwmaterialen. 

Hennep, vlas, olifantsgras en andere vezels zijn bruikbare en duurzame grondstoffen voor de bouw en isolatie van nieuwe woningen met minder CO2-uitstoot. Vezels als grondstof zijn daarnaast geschikt voor het opnemen van koolstof uit de lucht.  

In de Kamerbrief schrijft De Jonge ook over het aanscherpen van de milieuprestatie-eis voor nieuwe gebouwen. Die werd in juli 2021 al aangescherpt, maar volgens de minister zijn er signalen uit de markt dat een strengere eis voor zowel woningen als kantoren mogelijk. Ook wil het kabinet normering introduceren voor de CO2-emissie van materiaalgebruik in gebouwen.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen