Tot en met 2030 moeten in Overijssel minimaal 42.300 woningen gebouwd worden en in Drenthe minimaal 13.864. In de regionale woondeals is vastgelegd op welke plaatsen gebouwd kan worden, wat het aandeel betaalbare woningbouw is en voor welke doelgroep wordt gebouwd. De minister is blij met de vaart die in het oosten wordt gemaakt. ‘De woondeals in Overijssel en Drenthe zijn snel tot stand gekomen met alle betrokkenen en daarmee goede voorbeelden voor anderen.'

De 42.300 woningen, waarvan zeker 28.200 woninen in West-Overijssel en 14.100 in Twente, vormen het Overijsselse aandeel in de 900.000 woningen die tot en met 2030 gebouwd moeten worden. Het Rijk, provincies en gemeenten streven hierbij naar een verdeling van ongeveer 30 procent sociale huur, 40 procent middenhuur en betaalbare koop en 30 procent duurdere woningen. 

Ook in Drenthe zijn de regionale woondeals voor minimaal 13.864 woningen al gesloten. Regio Zuidwest-Drenthe neemt 5.033 woningen voor zijn rekening, Zuidoost-Drenthe 4.177 en de regio Noord-Drenthe 3.790. De eerste twee regionale woondeals zijn al ondertekend.  

De regionale woondeal Groningen-Assen, onderdeel van Noord-Drenthe, is een interprovinciale woondeal samen met Groningen. Deze deal zal op een later moment samen met de provincie Groningen ondertekend worden. 

 De regionale woondeals zijn een verdere uitwerking van provinciale woningbouwafspraken. In de komende maanden zullen de regionale woondeals in de rest van het land gesloten worden.