‘We weten dat mensen veel meer willen weten hoe overheden te werk gaan’, zei staatssecretaris Van Huffelen bij de lancering van het register. ‘We willen onderzoekers en journalisten uitnodigen om ook echt in de algoritmes te kijken, of deze goed in elkaar zitten.’ 

Het Algoritmeregister start bij de lancering met 109 algoritmes van 12 overheidsorganisaties. Met het register is voor burgers beter inzichtelijk waar, wanneer en waarom wanneer overheden gebruik maken van slimme computersystemen. Overheden moeten zich door het register bewuster worden van de precieze werking van een algoritme, wanneer zij deze in de markt opvragen. 

De algoritmes vervullen taken op meerdere beleidsterreinen, waaronder stadsbeheer en stedelijke ontwikkeling. Ongeveer een op de tien algoritmes in het register worden gebruikt om de drukte in de stad te managen. Ook zijn er een aantal algoritmes die geluiden kunnen detecteren, herkennen en opslaan, algoritmes voor intelligente verkeersinstallaties en het herkennen van straatafval naast ondergrondse containers. 

Onder de eerste deelnemende organisaties horen de G4-steden, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en het Kadaster. De gemeente Utrecht is koploper met 38 geregistreerde algoritmes, gevolgd door de gemeente Den Haag met 26 algoritmes.  

Overheden zijn nog niet verplicht om al hun algoritmes in het register te delen. Die wens bestaat wel in de Tweede Kamer. De staatssecretaris verwacht dat een verplichting op zijn vroegst in 2024 ingaat. Ook vindt zij dat de algoritmes in het register in de toekomst een keurmerk moeten krijgen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt met ingang van volgend jaar of alle algoritmes in het register voldoen aan wet- en regelgeving. Ook zal de toezichthouder volgens Van Huffelen kijken welke algoritmes er juist niet in het register staan.