Dit artikel stond eerder in vakblad BT, hét vakblad over werklocaties. Klik hier voor meer informatie

Dordrecht was in een ver verleden een van de belangrijkste steden in Zuid-Holland, maar is inmiddels voorbijgestreefd door ‘buurman’ Rotterdam, Den Haag en Leiden. Omdat Dordrecht sinds een scholenfusie in 1999 geen grote HBO-instelling of universiteit meer heeft, trekken jongeren weg naar Breda, Rotterdam of elders in het land om daar te studeren. Mede door deze braindrain hebben inwoners gemiddeld een lage sociaaleconomische positie. 

De gemeente Dordrecht wil de komende jaren de sociaal-economische kloof overbruggen door vol in te zetten op de ontwikkeling van de Smart Campus Leerpark, waar bedrijfsleven en onderwijs samenkomen om zowel de Dordtse bedrijven sterker te maken als het onderwijsaanbod te vergroten. 

Het Leerpark bestaat al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw en was destijds een reactie op ontwikkelingen in het Dordtse bedrijfsleven, dat zich sneller ontwikkelde dan het onderwijs. Daardoor beschikten toekomstige werknemers vaak niet over relevante vakkennis en technische bekwaamheden. Een mbo-instelling als het Da Vinci College zou die kloof tussen het bedrijfsleven en het onderwijs dichten, was het idee. Enerzijds kregen werkgevers zo de beschikking over geschikt personeel, anderzijds slaagden studenten er gemakkelijker in om aan een passende stage- of werkplek te komen.  

In 2013 breidde het Leerpark uit met de Duurzaamheidsfabriek, een deels door de gemeente gefinancierd praktijkopleidingscentrum op het gebied van maritieme technologie. Naast het Da Vinci College raakten vervolgens ook belangenbehartiger Netherlands Maritime Technology, Automotive Center of Expertise en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) betrokken bij het Leerpark. Grote maritieme bedrijven als HDM, Koninklijke Kemper, Van Twist en Wärtsilä zegden vervolgens hun steun aan het praktijkopleidingscentrum toe.  

Het Leerpark kon op die manier de regionaal sterk aanwezige maritieme sector nog beter aan jong, technisch geschoold personeel helpen. 'Aan echte innovatie wordt nog niet gedaan in de Duurzaamheidsfabriek', vertelt Gregor Heemskerk, senior adviseur bij TwynstraGudde. 'Maar door de aanwezigheid van allerlei testopstellingen op het gebied van maritieme technologie kunnen studenten leren van machines uit de praktijk. Daardoor wordt de stap voor studenten na het afronden van de studie naar het bedrijfsleven een stuk kleiner gemaakt.'? 

In de praktijk? 

Innovatiemanager Daniël Wortel vertelt over een samenwerking in de Duurzaamheidsfabriek: 'In de fabriek werkt KROHNE, een grote producent van meetinstrumentarium, samen met studenten aan de toepassing van verschillende meet- en regeltechnieken. Deze worden onder andere aan boord van schepen gebruikt. Meestal komen bedrijven naar ons toe, waarna wij kijken of we ze kunnen koppelen aan een project. Zo kan het ook zijn dat er bij ons een project wordt gestart vanuit de zorg.’  

‘Omdat wij veel kennis hebben over robotisering en het toepassen van technologie, kunnen we hen ook helpen met het oplossen van technische vraagstukken. Zo kunnen we bepaalde machines eenvoudiger programmeren. Uiteindelijk is dat ook een vorm van innovatie.'? 

Het doel van het Leerpark is om nog meer te doen met zulke vormen van toegepaste innovatie. Meer hbo-onderwijs moet daarbij helpen. Sinds dit jaar gaat het Leerpark verder onder de naam Smart Campus Leerpark (SCALE). De campus gaat daarom de komende jaren flink uitbreiden. Er komen twee grote gebouwen bij op de campus, waarvan het door Kadans Science Partner gefinancierde Kopgebouw de eerste is.  

Het Kopgebouw wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 opgeleverd. De bovenste verdiepingen zijn bedoeld voor hbo-onderwijs, de overige verdiepingen komen beschikbaar voor innovatieve bedrijven en start-ups op het gebied van nieuwe maakindustrie, innovatieve maritieme oplossingen en duurzaamheid.  

Kadans

Dat Kadans instapt in het Leerpark, zegt volgens Heemskerk veel over de potentie van de campus: 'Het betekent dat Kadans het risico acceptabel vindt. Ze zien de potentie van een campus voor de regio Drechtsteden en zijn niet bang voor leegstand, omdat er vanuit het bedrijfsleven genoeg vraag is naar bedrijfsruimte in het nieuwe Kopgebouw. Daarnaast worden twee verdiepingen verhuurd aan een hbo-instelling, de Drechtsteden Academy. Dat zijn langdurige huurinkomsten. Daardoor worden de risico’s om nieuw campusvastgoed te realiseren verlaagd.'  

Als het Kopgebouw er staat, zullen bedrijven snel volgen. Zo kan Dordrecht de komende jaren opklimmen op de sociaaleconomische ladder. En jongeren in de stad behouden, waardoor er geen braindrain meer plaatsvindt.