Dit melden minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof vandaag aan de Tweede Kamer.

Minister Harbers: ‘Nederland is een waterland. Overal om ons heen zien we rivieren, beken en meren. Ik vind het heel belangrijk dat al onze wateren schoon en gezond zijn, van de Waddenzee tot aan kleinere sloten. In gezond water kunnen we immers veilig zwemmen, vissen en varen. Daarom dragen we financieel bij om de waterkwaliteit van onze grote wateren te verbeteren, en om de grote wateren natuurvriendelijker in te richten.’

Minister Van der Wal: ‘Met deze elf projecten zetten we weer een stap in het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit. We geven meer ruimte aan natuurlijke processen in en langs de grote wateren, creëren nieuwe leefgebieden en verbinden de natuur van de grote wateren met aangrenzende natuurgebieden. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit.’

Investeren in gezond water

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken samen met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Het doel van dit programma is de ecologische waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken.

Er wordt 238,5 miljoen euro uitgetrokken voor elf waterprojecten. Daarnaast wordt 8 miljoen gereserveerd voor preverkenningen, 35 miljoen voor onvoorziene kosten en 6 miljoen voor het programmamanagement. Dat geeft een totaal van 287,5 miljoen. 

Op dit moment is 59,7 miljoen euro nog niet verdeeld. Dat komt omdat meer informatie nodig is over de projecten die aanspraak maken op dit geld, aldus het Rijk. In de tweede helft van 2023 wordt beslist aan welke initiatieven dit geld wordt uitgegeven.