Mrganso / Pixabay

PBL: pijplijn wind- en zonneparken droogt op

Het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 35 terawattuur elektriciteit uit zonne- en windparken op land te produceren is nog steeds haalbaar. Maar dan is wel concreter beleid nodig. Aan plannen geen gebrek, de uitvoer loopt echter spaak. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in de Monitor RES 2022.

Nog steeds zijn de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, de ruimtelijke uitwerking van de plannen en het bestuurlijk draagvlak voor de realisatie van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) nadrukkelijk uitdagingen voor zowel de korte als langere termijn, schrijft het PBL.  

De realisatie van projecten voor grootschalige zon-pv en wind op land is het afgelopen jaar doorgegaan. De geschatte elektriciteitsproductie in 2030 uit operationele, aangesloten projecten is met 4 terawattuur gegroeid tot 23 terawattuur.  

Aan plannen is geen gebrek. De plannen in de in 2021 vastgestelde RES’en 1.0 tellen op tot 55 terawattuur: ruim meer dan het doel van 35. Maar bij de uitvoering loopt het spaak. 

De geschatte productie uit ‘de pijplijn’ van voorgenomen, maar nog niet gerealiseerde projecten met subsidiebeschikking én vergunning, is met eenzelfde 4 terawattuur gekrompen.  

Bij andere projecten komen de beginstappen niet van de grond. Voor veel van initiatieven zijn de trajecten rond maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtelijke planvorming, financiering of het verkrijgen van een aansluiting op het netwerk namelijk nog niet afgerond of zelfs nog niet gestart.  

Voor de lange termijn is het voor de uitvoering van de RES’en volgens het PBL nodig dat ‘samenspel’ op gang komt, tussen alle partijen die een rol spelen bij de realisatie van wind- en zonne-installaties.  

Processen rond het verkrijgen van een netwerkaansluiting, vergunningverlening, financiering en het betrekken van burgers sluiten nu onvoldoende op elkaar aan, waardoor projecten vertraging kunnen oplopen. 

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen